Fm93 7 省 都 廣播 雹cB

fm93 7 省 都 廣播 雹cB

在地人的好厝邊,出外人的好朋友,FM93.7,省都廣播電台(台灣閩南語,台羅拼音:Tsāi-tē lâng--ê hó tshù-pinn, tshut-guā lâng--ê hó pîng-iú, FM kiú-sam tiám tshit, Síng-tō Kóng-pòo Tiān-tâi)。 節目 . 週一至週六: 0時-7時:單元插播節目,播放歌曲、輕音樂。

3月醫師廣播節目預告 | ... 節目名稱: 省都電台fm93.7 生活一級棒「健康健康我要你」單元. 受訪醫師:一般外科.乳房外科吳玉婷醫師 醫師介紹 主題:乳癌的防治與治療 播出日期: 3 月21日 (三) 播出時間: 19:30~20:00. 節目名稱:省都電台fm93.7生活一級棒「健康健康我要你」單元. 受訪醫師: 神經 ...

內容 台呼. 在地人的好厝邊,出外人的好朋友,FM93.7,省都廣播電台(台灣閩南語,台羅拼音:Tsāi-tē lâng--ê hó tshù-pinn, tshut-guā lâng--ê hó pîng-iú, FM kiú-sam tiám tshit, Síng-tō Kóng-pòo Tiān-tâi)。 節目. 週一至週六: 0時-7時:單元插播節目,播放歌曲、輕音樂。

省都廣播電台(英語: Metropolitan Broadcasting Corp. ),全稱省都廣播股份有限公司,係台灣 南投縣的一家廣播電台,1996年創立。. 內容 台呼. 在地人的好厝邊,出外人的好朋友,FM93.7,省都廣播電台(台灣閩南語,台羅拼音:Tsāi-tē lâng--ê hó tshù-pinn, tshut-guā lâng- …

在地人的好厝邊,出外人的好朋友,FM93.7,省都廣播電台(台灣閩南語,台羅拼音:Tsāi-tē lâng--ê hó tshù-pinn, tshut-guā lâng--ê hó pîng-iú, FM kiú-sam tiám tshit, Síng-tō Kóng-pòo Tiān-tâi)。 節目 . 週一至週六: 0時-7時:單元插播節目,播放歌曲、輕音樂。

下載HiNet廣播 pp. HiNet廣播網(hichannel)提供用戶免費收聽廣播頻道,目前上架共百餘台,包含新聞、音樂、外語等多元類別供用戶選擇。

天天電台 FM96.9. 2,150 likes · 4 talking about this. 天天廣播電台 英文名稱 SKYRADIO FM96.9 開播日期 1997年12月16日 E-MAIL [email protected]

直接下載鏈接 fm93 7 省 都 廣播 雹cB

fm93 7 省 都 廣播 雹cB

立即免費下載 fm93 7 省 都 廣播 雹cB

fm93 7 省 都 廣播 雹cB

聯繫我們

如果您有本數據保護聲明中未回答的問題,或者希望在任何時候收到更深入的信息,請隨時與creativ capital consulting GmbH數據保護專員聯繫。

市区-丰台区,
南三环东路方庄桥东,方庄6号底商4号楼1单元218
北京市